Audyty marketingowe

Zdolność obiektywnej analizy obecnej sytuacji firmy, jej potencjału, realizowanych działań marketingowych oraz otoczenia rynkowego, zarówno w perspektywie mikro-, jak i makro- stanowi, obok badań marketingowych, najbardziej pożądane źródło informacji o samym sobie i swoich konkurentach.

Audyt marketingowy polega na przeprowadzeniu krytycznej oceny marketingu firmy pod każdym kątem - posiadanych zasobów, akcji promocyjnych, rozpoznawalności czy obsługi klienta.

(C) RaiseBerry 2012 - wszelkie prawa zastrzeżone