Copywriting

Powszechnie uważa się, że jeden obraz, jedno zdjęcie znaczy więcej niż 1000 słów. W praktyce, zwłaszcza praktyce biznesowej, słowa towarzyszą obrazom, komentując i podnosząc wartość dodaną. Odpowiedni dobór słów oraz umiejętność ich właściwego dopasowania do grupy docelowej stanowi jedną z najważniejszych zasad skutecznego copywritingu.

Całość komunikacji sprowadza się do tego, by rozmawiać z klientem językiem korzyści. Dlatego, tworząc efektywny komunikat konieczna jest pełna synergia oraz zdolność oddziaływania w możliwie największym zakresie na wszystkie zmysły odbiorcy - zarówno wzrok oraz słuch, ale także dotyk, smak i węch.

(C) RaiseBerry 2012 - wszelkie prawa zastrzeżone