Strategie marketingowe

Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? - te pytania, będące zarazem tytułem obrazu Paula Gauguina, stanowią alegoryczne przesłanie istoty myślenia długookresowego. To największe dzieło wybitnego francuskiego artysty powstało w czasie jego osobistego kryzysu i rozważań nad ludzką egzystencją.

Strategie marketingowe są podobnymi rozważaniami na temat firm i organizacji - ich celem jest nakreślenie ścieżki rozwoju, uwzględniającej długi horyzont czasowy. Podstawą wyjścia do stworzenia strategii marketingowej jest krytyczna i dogłębna analiza stanu obecnego oraz przeszłości firmy, w efekcie czego powstaje plan działania na kolejne lata, uwzględniający wykorzystanie mocnych stron firmy oraz szans rozwoju, przy jednoczesnej eliminacji słabych stron i ograniczeniu potencjalnych zagrożeń.

(C) RaiseBerry 2012 - wszelkie prawa zastrzeżone